Aktualności

Patronka domowych gospodyń (29 VII - św. Marta)
kolęda
Zbawiciel szczególnie umiłował pewien dom w Betanii, leżący u stóp Góry Oliwnej, w którym mieszkał Łazarz i jego dwie siostry – Maria oraz Marta. Byli oni szanowani w miasteczku z powodu swojej bogobojności i cnót domowych. Dwa spotkania Jezusa z Martą opisane w Ewangeliach dają nam naukę owych cnót, jaką możemy czerpać z postawy świętej niewiasty

Pan Jezus poucza o właściwej hierarchii obowiązków stanu, kiedy Marta ma pretensje do swej siostry, iż zamiast pomagać jej w kuchni, siedzi u stóp Nauczyciela i słucha Jego słów. Daje ona przykład wzorowej pani domu, która dba, by gościowi niczego nie brakło, jednakże gdy spojrzy się na tę sytuacją metaforycznie, widać, iż Zbawiciel poucza o wartości modlitwy i życia duchowego jako podstawie wszelkich obowiązków. Mówi On do gospodyni: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona” – nic bowiem nie pomogą przyrodzone zabiegi, spełniane z największą sumiennością, jeśli z ich powodu człowiek w sposób dobrowolny zaniedba obowiązki duchowe, dzięki którym otwiera się dostęp do Królestwa Niebieskiego. Marta pokazuje także, jak niezachwiana powinna być wiara w Boga i ufność złożona w Jego wszechmocnej dłoni. Kiedy bowiem Syn Boży przybył do gościnnego domu w Betanii po śmierci Łazarza, Marta nie rozpacza, lecz całkowicie powierza się Mesjaszowi, mówiąc: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga” – Jezus zaś odparł, iż Łazarz zmartwychwstanie, na co Marta odpowiedziała: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym” – nie dlatego, żeby wątpiła w moc Chrystusa, ale przez pokorę, nie czując się godna, aby dla niej Syn Boży uczynił tak wielki cud. Reakcja Zbawiciela na te słowa świadczy o Jego wielkiej miłości dla tej rodziny, narracja Ewangelisty zaś opisuje ją krótko: „Jezus zapłakał”. Użalił się nad ludźmi, których miłował i – nagradzając pokorną wiarę swej służebnicy – wskrzesił jej brata.24. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych na Jasną Górę
kolęda
5 sierpnia spod kościoła św. Józefa w Warszawie wyruszy 24. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych na Jasną Górę. Jej uczestnicy do Częstochowy dotrą 14 sierpnia, zaś dzień później będą uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej na Jasnej Górze.

Od początku pielgrzymki jej hasło brzmi: „Jesteśmy”. „Wyraża w największym skrócie ideę, jaka nam przyświeca” – informują organizatorzy na stronie internetowej. „My jesteśmy: ludźmi, jak inni, choć pozbawionymi pewnych sprawności; katolikami, mającymi prawo do uczestniczenia w zbiorowych formach kultu i dlatego nie w autokarze, nie w pociągu, nie na ramionach innych braci pielgrzymów, ale na piechotę, w drodze do Częstochowy JESTEŚMY.” Pielgrzymkę Niepełnosprawnych tworzy kilka grup. Każda z nich ma swojego patrona oraz przypisany do niej kolor. Jest grupa św. Wawrzyńca, którą charakteryzuje kolor zielony, grupa św. Kamila – kolor czerwony czy św. Michała Archanioła i kolor pomarańczowy. Wszyscy pątnicy otrzymują plakietki z wypisanym swoim imieniem, dzięki czemu niemal od początku wszyscy się znają. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych na Jasną Górę powstała w 1992 roku w wyniku postulatu osób niepełnosprawnych, którzy chcieli utworzyć własną grupę, dostosowaną do ich potrzeb i możliwości. Zadania tego podjął się ksiądz Stanisław Jurczuk, który jest do dziś przewodnikiem pielgrzymki. Pierwsza Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych wyruszyła z kościoła św. Józefa na warszawskim Kole. Składała się początkowo z dwóch grup, do których zapisało się ok.250 pątników zdrowych i niepełnosprawnych. Do Częstochowy dotarli oni w jednej, za to wyjątkowo zżytej grupie. Od tego czasu każdego roku przybywa pielgrzymów. Przybywa także gości z zagranicy, którzy dzielą z Polakami trudy pielgrzymowania.
Całun - oblicze Boga

Słowo "Życia"

27 VII
Dzień Powszedni
28 VII
Dzień Powszedni.
29 VII
Wspomnienie św. Marty.
30 VII
Dzień Powszedni
31 VII
Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.
1 VIII
Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła.
2 VIII
Osiemnasta Niedziela zwykła.

Porządek Mszy św. i nabożeństw

klikając tutaj możesz zobaczyć kiedy są Msze święte w naszej parafii.
Pogoda Brwinów z serwisu

Skaner Duszpasterski

Kto posługuje z kapłanów w naszej parafii: zajrzyj


Wirtualny spacer po kościele

kolęda

zwiedź nasz kościół
od środka


SFlorianTV
kolęda
Wszystkie materiały wideo z życia naszej parafii można już oglądać na YouTube
Zapraszamy serdecznie.

(Obecnie są to pantomimy z Niedziel Wielkiego Postu)

Galeria

Nawiedzenie obrazu Jasnogórskiego

Wizyta obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w czasie nawiedzenie w diecezji - czerwiec 2014

Fot. Michał Słowiński