Aktualności

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ
kolęda
Już w środę zaczynamy czas wielkiego postu, który ma przygotować na obchody świąt Wielkiej Nocy.

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem». Wezwanie do nawrócenia powraca jako dominujący temat we wszystkich częściach dzisiejszej liturgii. Już w antyfonie na wejście słyszymy, że Pan zapomina i przebacza grzechy tych, którzy się nawracają. Kolekta zachęca lud chrześcijański do modlitwy, aby wszyscy «podjęli drogę prawdziwego nawrócenia». W pierwszym czytaniu prorok Joel wzywa do powrotu do Ojca «całym (...) sercem, przez post i płacz, i lament. (...) On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą» (2, 12-13). Obietnica Boga jest jasna: jeśli lud posłucha wezwania do nawrócenia, Bóg sprawi, że zatriumfuje Jego miłosierdzie, a Jego przyjaciele zostaną obdarzeni niezliczonymi łaskami. W psalmie responsoryjnym zgromadzenie liturgiczne modli się słowami Psalmu 51[50], prosząc Pana, by stworzył w nas «serce czyste» i odnowił w nas «moc ducha». Następnie mamy tekst Ewangelii, w którym Jezus, ostrzegając nas przed pokusą próżności, prowadzącej do ostentacyjnych zachowań i hipokryzji, do powierzchowności i samozadowolenia, podkreśla konieczność umacniania prawości serca. Jednocześnie wskazuje On, w jaki sposób doskonalić tę czystość intencji — poprzez pielęgnowanie zażyłości z Ojcem niebieskim.

NOMINACJA BISKUPIA (10 lutego)
kolęda
Biskup Józef Górzyński, 55-letni letni biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

Ojciec Święty Franciszek
mianował arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Józefa Górzyńskiego, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Lentini.
Warszawa, 10 lutego 2015 roku.

On jest z nami

Słowo "Życia"

2 III
Dzień Powszedni.
3 III
Dzień Powszedni.
4 III
Dzień powszedni
5 III
Dzień Powszedni (po popielcu)
6 III
Dzień Powszedni (po popielcu)
7 III
Dzień Powszedni
8 III
Trzecia Niedziela W. Postu

Porządek Mszy św. i nabożeństw

klikając tutaj możesz zobaczyć kiedy są Msze święte w naszej parafii.
Pogoda Brwinów z serwisu

Skaner Duszpasterski

Kto posługuje z kapłanów w naszej parafii: zajrzyj


Wirtualny spacer po kościele

kolęda

zwiedź nasz kościół
od środka


SFlorianTV
kolęda
Wszystkie materiały wideo z życia naszej parafii można już oglądać na YouTube
Zapraszamy serdecznie.

(Obecnie są to pantomimy z Niedziel Wielkiego Postu)

Galeria

Nawiedzenie obrazu Jasnogórskiego

Wizyta obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w czasie nawiedzenie w diecezji - czerwiec 2014

Fot. Michał Słowiński