Aktualności

Jezus przyjmuje z «tronu» krzyża każdego człowieka (Benedytk XVI)
kolęda
Ewangelia św.Łukasza ukazuje, jak na wielkim obrazie, królewskość Jezusa w chwili ukrzyżowania. Przywódcy ludu i żołnierze wyśmiewają «Pierworodnego wobec każdego stworzenia» (por. Kol 1, 15) i wystawiają Go na próbę, chcąc zobaczyć, czy ma On moc wybawienia siebie od śmierci (por. Łk 23, 35-37). A jednak właśnie «na Krzyżu Jezus jest na 'wysokości' Boga, który jest miłością. Tam można Go 'rozpoznać' (...) Jezus daje nam 'życie', dlatego że daje nam Boga. Może Go dawać, ponieważ sam stanowi jedno z Bogiem»

W istocie, podczas gdy Pan wydaje się nie odróżniać od dwóch złoczyńców, jeden z nich, świadomy własnych grzechów, otwiera się na prawdę, dochodzi do wiary i prosi Króla żydowskiego: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa» (Łk 23, 42). Od Tego, który «jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie» (Kol 1, 17), tak zwany «dobry łotr» otrzymuje natychmiast przebaczenie i radość wejścia do królestwa niebieskiego. «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju» (Łk 23, 43). Tymi słowami Jezus przyjmuje z «tronu» krzyża każdego człowieka z nieskończonym miłosierdziem. Św. Ambroży komentuje, że «jest to piękny przykład nawrócenia, do którego trzeba dążyć: bardzo szybko łotrowi zostaje udzielone przebaczenie, a łaska jest obfitsza od oczekiwania, Pan bowiem — mówi Ambroży — udziela zawsze więcej, niż o to się prosi (...). Życie to bycie z Chrystusem, gdyż tam, gdzie jest Chrystus, tam jest królestwo»


Światowe dni młodzieży
kolęda
Światowe Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbędą się w Polsce, są symbolem jedności i powszechności całego Kościoła - głosi list pasterski biskupów o przygotowaniach do ŚDM w Krakowie.

List jest zaproszeniem skierowanym do młodych oraz zachętą do włączenia się wszystkich ludzi dobrej woli w przygotowanie tego spotkania. Będzie odczytywany w kościołach na terenie całej Polski w niedzielę 9 listopada.

Zanim nastąpi główne spotkanie z papieżem Franciszkiem odbędą się Dni w diecezjach. Biskupi zwracają uwagę, że będzie to pierwsze zetknięcie młodzieży z całego świata z polską kulturą, religijnością i gościnnością. Podkreślają wagę przygotowań do tego wydarzenia. Zachęcają, by młodzi włączyli się w przygotowujące do tych dni programy duszpasterskie, m.in. w pielgrzymkę symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki Bożej. Proszą o zgłaszanie się do wolontariatu ŚDM oraz zapraszanie tam również tych, którzy być może są z dala od Chrystusa i Kościoła. Biskupi zapraszają też do współpracy w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży rodziców i wychowawców, katechetów i duszpasterzy, a także chorych i cierpiących oraz zgromadzenia zakonne i grupy modlitewne. Proszą wszystkich o "otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów" dla przybywających młodych ludzi oraz o wsparcie materialne "aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc".
T-5 czyli lista przebojów muzyki chrześcijańskiej
nr. 2 Noël (Lyric Video) - Hillsong Young & Free

Słowo "Życia"

17 XI
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.
18 XI
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
19 XI
Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy.
20 XI
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.
21 XI
Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
22 XI
Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.
23 XI
Uroczystość Chrystusa Króla.

Porządek Mszy św. i nabożeństw

klikając tutaj możesz zobaczyć kiedy są Msze święte w naszej parafii.
Pogoda Brwinów z serwisu

Skaner Duszpasterski

Kto posługuje z kapłanów w naszej parafii: zajrzyj


Wirtualny spacer po kościele

kolęda

zwiedź nasz kościół
od środka


SFlorianTV
kolęda
Wszystkie materiały wideo z życia naszej parafii można już oglądać na YouTube
Zapraszamy serdecznie.

(Obecnie są to pantomimy z Niedziel Wielkiego Postu)

Galeria

Nawiedzenie obrazu Jasnogórskiego

Wizyta obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w czasie nawiedzenie w diecezji - czerwiec 2014

Fot. Michał Słowiński