Aktualności

GDZIE JEST DUCH ŚWIĘTY
kolęda
Pozostaje najmniej znaną Osobą Bożą. A jest najbliżej nas. Dyskretny przewodnik.

Jak można rozpoznać działanie Ducha Świętego? Jego „wykrywaczem” jest duch człowieka. Koniecznym zmysłem jest wiara, która potrafi dostrzegać głębszy wymiar rzeczywistości. Św. Paweł pisze o „światłych oczach serca” (Ef 1,18). Bez tego czułego „instrumentu” wskazywanie na aktywność Ducha Świętego będzie jak gadanie ze ślepym o kolorach. Gdzie patrzeć, aby „zobaczyć” Ducha Świętego? Nie ma On żadnego widzialnego obrazu, żadnej postaci. Jedynym Jego obrazem jest człowiek przeniknięty Jego obecnością, uświęcony, uduchowiony – jednym słowem: święty. Przy czym świętość wcale nie oznacza bezgrzeszności, jakiegoś zimnego perfekcjonizmu czy anielskości oderwanej od materii. Ludzie święci chodzą twardo po ziemi, ale promieniują nieziemską duchową energią. W ich obecności chcemy być lepsi, czujemy się podniesieni na duchu.
NAJCZULSZA Z MATEK (25 MAJA)
kolęda
Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). „Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi. Słuszną jest więc rzeczą, aby każdego roku zaraz po uroczystościach Zielonych Świątek przypominać związek Kościoła z Matką Chrystusową” - napisali w swoim liście biskupi polscy obecni na 125. zebraniu Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze 4 maja 1971 r., ogłaszając w Polsce Święto Maryi Matki Kościoła.

To właśnie biskupi polscy zabiegali o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele II Soboru Watykańskiego, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła. Biskupi polscy złożyli papieżowi Pawłowi VI „Memoriał” z prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich, 16 września 1964 r., podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Ojciec Święty Paweł VI spełnił tę prośbę i 21 listopada 1964 r. w obecności wszystkich ojców soborowych ogłosił Maryję Matką Kościoła.

Wywiad z nowym biskupem pomocniczym

Słowo "Życia"

18 V
Dzień Powszedni
19 V
Dzień Powszedni.
20 V
Dzień Powszedni
21 V
Dzień Powszedni
22 V
wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy.
23 V
Dzień Powszedni.
24 V
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Porządek Mszy św. i nabożeństw

klikając tutaj możesz zobaczyć kiedy są Msze święte w naszej parafii.
Pogoda Brwinów z serwisu

Skaner Duszpasterski

Kto posługuje z kapłanów w naszej parafii: zajrzyj


Wirtualny spacer po kościele

kolęda

zwiedź nasz kościół
od środka


SFlorianTV
kolęda
Wszystkie materiały wideo z życia naszej parafii można już oglądać na YouTube
Zapraszamy serdecznie.

(Obecnie są to pantomimy z Niedziel Wielkiego Postu)

Galeria

Nawiedzenie obrazu Jasnogórskiego

Wizyta obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w czasie nawiedzenie w diecezji - czerwiec 2014

Fot. Michał Słowiński