Aktualności

MAREK - SEKRETARZ ŚW. PIOTRA (25IV)
kolęda
Jest rok 45 święty Paweł Apostoł odbywa swoją pierwszą podróż misyjną. W czasie tej podróży współpracuje z nim jego współapostoł Barnaba, lewita z Cypru. Ich pomocnikiem jest Marek, który według św. Pawła był kuzynem Barnaby

Marek pełni funkcję, którą można by porównać z posługą diakona: jako wysłannik apostolski zawiadamia on poszczególne synagogi o przybyciu misjonarzy; pomaga im także przy udzielaniu chrztu i innych czynnościach religijnych.

Około roku 62 Marek udaje się do Rzymu związuje się z Piotrem, Głową Kościoła Chrystusowego. Jak w towarzystwie Pawła Apostoła, tak również w towarzystwie Piotra Apostoła, Marek jest osobą drugoplanową. Pełni funkcje skromne, drugorzędne, służebne. Ireneusz (202 r.) nazwał go "uczniem i tłumaczem Piotra".
Marek znał doskonale całą treść nauczania Piotra. Z pamięci spisał całą jego katechezę.

Natchniony tekst Ewangelii według świętego Marka skierowany jest do chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Dlatego Marek tłumaczy na język grecki wyrazy aramejskie i wyjaśnia wspominane zwyczaje żydowskie. Prostym językiem i dkładnie opisuje on przede wszystkim cuda dokonane przez Chrystusa. Zarówno Piotrowi podczas nauczania pogan, jak i Markowi podczas pisania, chodziło o to, aby wykazać, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Inaczej mówiąc, głównym celem, jaki przyświecał świętemu Markowi przy pisaniu Ewangelii, było doprowadzenie czytelnika do wiary w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Celowi temu najlepiej służył opis cudów zdziałanych przez Zbawiciela.
W OCZEKIWANIU NA ZESŁANIE POCIESZYCIELA
kolęda
Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Czy na tym polega odrębność bierzmowania od chrztu?

Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, charyzmatycznowspólnotową aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa , głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele. Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków.

4 maja o godz. 18.00. młodzież z naszej parafii przystąpi do tego sakramentu. Polecajmy ich Bogu prosząc by nie marnowali darów Ducha Świętego.
Zaproszenie na Marsz Życia

Słowo "Życia"

27 IV
Dzień Powszedni
28 IV
Dzień Powszedni.
29 IV
Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła.
30 IV
Dzień Powszedni
1 V
Dzień Powszedni
2 V
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski.
3 V
Piąta Niedziela Wielkanocna

Porządek Mszy św. i nabożeństw

klikając tutaj możesz zobaczyć kiedy są Msze święte w naszej parafii.
Pogoda Brwinów z serwisu

Skaner Duszpasterski

Kto posługuje z kapłanów w naszej parafii: zajrzyj


Wirtualny spacer po kościele

kolęda

zwiedź nasz kościół
od środka


SFlorianTV
kolęda
Wszystkie materiały wideo z życia naszej parafii można już oglądać na YouTube
Zapraszamy serdecznie.

(Obecnie są to pantomimy z Niedziel Wielkiego Postu)

Galeria

Nawiedzenie obrazu Jasnogórskiego

Wizyta obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w czasie nawiedzenie w diecezji - czerwiec 2014

Fot. Michał Słowiński